Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальностями 133 "Галузеве машинобудування" та 131 "Прикладна механіка".

Мета курсу – визначення головних напрямків для механізації масових трудомістких операцій при виконанні будівельно-монтажних робіт, а також здобуття студентами потрібного обсягу знань з вибору ручних машин і допоміжних робочих інструментів, визначення способів їх експлуатації, раціональних режимів виконання технологічних операцій, які  дозволяють підвищити ефективність виконання масових трудомістких ручних процесів.

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача