Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістра) за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Мета курсу – формування в студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми й методи управління матеріальними та інформаційними потоками при автоматизованому виробництві

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача