Про курс

Дисципліна "Гідравліка, гідропривод та гідро- і пневмоавтоматика" викладає теоретичні та прикладні питання рівноваги та руху рідини, основи силової взаємодії між рідиною та твердим тілом, а також методи розрахунків трубопроводів; наводить теоретичні положення про гідроконструкції та принцип дії їх елементів; сумісну роботу двигунів з гідропередачами, а також основи проектування гідродівельних машин. В дисципліні студенти вивчають розрахункові залежності і обгрунтування, що необхідні для визначення параметрів гідравлічної системи та її елементів, а також велику кількість принципових гідравлічних схем будівельних машин, що працюють у ручному та автоматичному режимах.

__________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача