Лабораторний практикум з курсу фізики

Лабораторний практикум з фізики /Клапченко В.І. та інші. - К., 2006