.Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка:  1  2  (Далі)
  Всі

Б

Бензин

природна (одержують з нафти) або штучно одержана суміш вуглеводнів різної будови, які киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C.

 

Бетон

Штучний будівельний матеріал, що складається з цементного камню та крупного або дрібного заповнювача

Г

Глосарій

Тлумачний словник термінів

Д

ДВЗ

тип двигунатеплова машина, в якій хімічна енергія палива, що згоряє в робочій зоні, перетвориться в механічну роботу. Поряд із електричним двигуном двигун внутрішнього згоряння є одним із найпоширеніших типів двигунів. Найчастіше він використовується у транспортних засобахавтомобіляхмотоциклахпоїздах, морському транспорті тощо. Двигуни внутрішнього згоряння застосовуються також в автономних електричних генераторах для виробництва електроенергії.

 

Ди?зельне па?ливо

рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.

Зазвичай під цим терміном розуміють паливо, що виходить з гасово-газойлевих фракцій прямої перегонки нафти.

Дизельний двигун

 двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове пальне. Це поршневий двигун типубензинового, але тільки повітря (а не паливо-повітряна суміш) заходить у циліндр при першому такті поршня. Поршень піднімається і стискає повітря до дуже високої температури. У цей момент насос вприскує пальне, і через високу температуру повітря, воно загорається. Поки воно горить, поршень опускається вниз (робочий хід). Двигун економічний, названий іменем свого винахідника, Рудольфа Дизеля. Цикл роботи ДВЗ складається з процесів стискання, згорання, розширення, випуску відпрацьованих газів. У теоретичних циклах приймається, що впуск паливної суміші відбувається миттєво, що відповідає точці початку стискання.

З

Залізобетон

Штучний  будівельний матеріал, що складається з бетону та сталевої арматури, працюючих разом

К

Карбюратор

пристрій, що використовується для отримання суміші повітря з паливом для двигуна внутрішнього згоряння. Був винайдений Карлом Бенцом у 1885 році і запатентований в 1886 році. Слово «карбюратор» походить від фр. carbure, що означає карбід.

Ко?рбово-гонко?вий механізм

механізм, в якому взаємодіють між собою три елементи: ко?рбагоно?к і повзун (найчастіше ним є поршень). Корба виконуєобертовий рух, повзун — рух вертально-поступальний. Корбово-гонковий механізм служить для перетворення вертально-поступальних рухів повзуна (поршня) в обертовий рух колінчастого валу, і навпаки

Кошторис

Кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень

 


Веб-сторінка:  1  2  (Далі)
  Всі