Глосарій з опору матеріалів
Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка:  1  2  (Далі)
  Всі

В

Внутрішнє зусилля

Сила (або момент) взаємодії двох уявно розділених частин тіла.

Зусилля є зосередженою силою (або моментом), на відміну від напруження.

Зусилля є інтегральною характеристикою напружень - складовою їх головного вектора або головного момента.

Д

Дотичне напруження

Складова напруження, спрямована дотично до поверхні перерізу.

Коли розглядається плоский переріз, можна сказати простіше: дотичне напруження лежить у площині цього перерізу.

З

Згинальний момент

Сума моментів усіх напружень певного поперечного перетину відносно поперечної осі стержня.

(Одне з внутрішніх зусиль, складова головного момента напружень).


Зусилля

Коротка назва терміну "внутрішнє зусилля".

К

Крутний момент

Сума моментів усіх напружень певного поперечного перетину відносно поздовжньої осі стержня.

(Одне з внутрішніх зусиль, складова головного момента напружень).Н

Напруження

Розподілена по поверхні перерізу сила взаємодії двох частин тіла, уявно розділених цим перерізом.

Можна також сказати, що напруження є внутрішнім зусиллям, розподіленим по поверхні перерізу.

Нормальне напруження

Складова напруження, спрямована нормально (перпендикулярно) до поверхні перерізу.

П

Переріз

Фігура, що утворюється на перетині тіла з січною поверхнею.

Термін часто застосовується в сенсі "поперечний переріз".

Перетин

Коротка назва терміну "поперечний перетин".

Плоский переріз

Переріз, утворений плоскою січною поверхнею (площиною).


Веб-сторінка:  1  2  (Далі)
  Всі