Терміни, що стосуються нормальних та дотичних напруженьBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Д

Дотичні напруження

напруження, що виникають в перерізі та направлені по дотичній до його площини

Дотичні напруження при згині

визначаються за формулою Журавського

Н

Нормальні напруження

напруження, що виникають в перерізі та перпендикулярні до його площини

Нормальні напруження при згині

визначаються діленням згинального  моменту на момент опору

Нормальні напруження при розтягу

визначається діленням повздовжньої сили на площу перерізу