тестові завдання для перевірки засвоєння матеріалу студентами...