Комп'ютерний тест (та варіанти відповідей) до кожного модуля, а також паперовий варіант тестування у повному обсязі знаходяться в ауд. 461 та 471 на кафедрі ФІЗИКИ  лабораторного корпусу КНУБА.