4. Електронний конспект лекцій

1). для курсу "ФІЗИКА" розроблені електронні плакати №№ 1-75;
2). для курсу "Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування" розроблені презентації демонстраційних електронних лекції відповідних питань робочої програми.