спецкурс "Екологія, охорона навколишньго середовища та збалансоване природокористування"