20. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ - 15.12

Вимоги до індивідуального завдання

Індивідуальне завдання виконується самостійно кожним студентом на основі власного матеріалу (фотографій, малюнків тощо). В роботі треба об’єднати в одному файлі:

- не менше двох фотографій,

- художньо виконаний текст (наприклад, поздоровлення),

- застосувати максимальну кількість ефектів, фільтрів і т.п.

За умови попереднього узгодження з викладачем, в якості індивідуальної роботи можна виконати також реставрацію старого фото, розфарбування чорно-білої фотографії та інші запропоновані студентом роботи з графікою.

Звіт з індивідуального завдання має включати файл *.psd (без злиття прошарків!) і файл *.doc, в якому детально описано хід роботи.

Ці файли надсилаються через Інтернет на попередню перевірку, а остаточна оцінка за індивідуальне завдання і модуль в цілому виставляється за результатами захисту. Під час захисту індивідуального завдання студент повинен (в усній формі) дати всі необхідні пояснення щодо технічних і творчих аспектів виконання своєї роботи, а також продемонструвати на практиці належне володіння всіма програмними засобами, які вивчались у даному модулі.

Залік одержують тільки ті студенти, які виконали всі обов'язкові роботи та індивідуальне завдання.