Виконайте вправу 11 з уроку 3.

Звіт про виконання роботи з відображенням всіх її етапів і відповідних пояснень до способів їх виконання запишіть у файл Word-2003 (*.doc, а не *.docx).

Цей файл, а також файл *.psd з остаточним результатом роботи надішліть на перевірку викладачеві, скориставшись розташованою нижче кнопкою «Здати роботу».

Увага ! Щоб викладач міг перевірити правильність виконання роботи, у файлі *. psd не слід виконувати злиття прошарків !