В цій роботі ви навчитеся озвучувати відео в редакторі Shotcut.

Озвучення відео може потребувати використання багатьох аудіо і відеофайлів, розташованих на різних доріжках редактора. Наприклад, крім звукових доріжок розглянутих вище відеофайлів, звук може бути розташований на додаткових доріжках для музичного супроводу, шумових ефектів, дикторського тексту тощо. Потрібну кількість звукових доріжок на шкалі часу можна створити за допомогою команди Додати Аудіо Доріжку в меню додаткових функцій чи контекстному меню.

Аудіодоріжка відрізняється від відеодоріжки лише тим, що не може містити відео, а тільки звук. Наприклад, якщо перетягти відеофайл на аудіодоріжку, то одержимо на ній лише звуковий супровід цього відео. В усьому іншому робота з аудіодоріжками та аудіофайлами ні чим не відрізняється від роботи з відеодоріжками і відеофайлами у списку відтворення, відеоплеєрі чи на шкалі часу. Аудіофайли так само можна завантажувати сюди за допомогою меню відкрити файл або перетягувати мишкою. Між ними так само можна робити переходи тощо.

Як уже відзначалося, принцип накладання відео і звуку, розташованих на різних доріжках, дуже простий: відео відображається тільки те, над яким немає іншого відео, але звук відтворюється з усіх доріжок. Тому при озвученні необхідно встановити правильні рівні та співвідношення гучності на всіх доріжках. Цю роботу звукорежисери називають зведенням.

Рівень гучності вимірюється в децибелах і може відображатися візуально за допомогою Вимірника піків, показаного на рисунку справа вгорі, якщо натиснути однойменну кнопку на панелі інструментів або опцію в меню Вигляд. Рекомендується, щоб сумарна гучність досягала рівня 0 децибел тільки у найгучніших місцях фонограми.

Для регулювання гучності треба:

  • виділити на шкалі часу фрагмент, гучність якого регулюється,
  • відкрити вікно фільтрів, за допомогою кнопки Фільтри на панелі інструментів або однойменної опції в меню Вигляд,
  • натиснути в цьому вікні кнопку ,
  • обрати тип фільтру Підсил/Гучність та
  • відрегулювати гучність в параметрі Рівень.

Регулювання краще здійснювати під час відтворення звуку, порівнюючи гучність виділеного фрагменту з гучністю інших, що звучать одночасно з ним. Якщо у кожному з цих фрагментів теж активізовано цей фільтр, то й переключатися від редагування гучності однієї доріжки до іншої  можна буде теж, не зупиняючи відтворення звуку.

При потребі за допомогою кнопки  або клавіші S, аудіодоріжку можна розрізати на кілька частин, щоб у кожній із них регулювати гучність окремо. Краще робити це тоді, коли фільтр уже встановлений для всієї доріжки, тоді після розрізання він буде встановлений і для всіх її частин.

Ще однією типовою операцією роботи як зі звуком, так і з відео, є регулювання Наростання на початку і Затухання в кінці звукового або відео фрагменту. Вони регулюються за допомогою однойменних фільтрів, однак для більш швидкого виконання можна скористатися графічним інтерфейсом цих фільтрів.

При наближенні курсору мишки до верхнього кута виділеного звукового або відео фрагменту в ньому з’являється пульсуюча точка, яку можна перетягнути мишкою на час наростання або затухання. Тоді відповідні фрагменти початку та в кінці фрагменту зафарбовуються сірим кольором: 


Змінити час наростання або затухання можна повторним перетягуванням точок або, прописавши інші числа у параметрах зазначених вище фільтрів.

Ще одним фільтром, яким можливо вам доведеться скористатися у цій роботі, є фільтр Копіювання каналу. Справа в тому, що з деяких джерел ви можете одержати звук в форматі моно, а не стерео. Якщо ви не бажаєте, щоб цей звук у вас лунав тільки з однієї колонки, скористайтеся цим фільтром, щоб скопіювати його в обидва канали.

У списку фільтрів ви також побачите фільтр під назвою Зведення. Не думайте, що цей фільтр автоматично виконає за вас роботу зі зведення ваших звукових доріжок. Він лише перетворює стерео звук на моно. Тобто посилає в обидва канали абсолютно однаковий звук, тому користуватися ним не варто. Іншим фільтрам будуть присвячені окремі лабораторні роботи.

Для здачі цієї роботи вам треба створити і надіслати на перевірку проект (*.mlt), що містить приклади зведення звуку в хоча б одній відео- та 2–3 аудіодоріжках. Звісно, всі використані в цій роботі аудіо- і відеофайли мають бути присутні в папці c:\stud\video\. Також у цьому проекті ви повинні показати своє вміння використовувати фільтри наростання або затухання аудіо в потрібних місцях.

Якщо ви користуєтесь іншим відеоредактором, то вам треба  виконати в ньому ту саму роботу і розповісти викладачу, як це робиться у вашому редакторі.