Формули визначення моментів інерції

Визначити момент інерції прямокутника