Розділи

 • Загальне

   

  шифр

  ОС магістр

  Форма навчання:  ДЕННА

  Форма контролю

  Семестр

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин

   

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  РГР

  122

  Комп`ютерні науки (Управління проектами)

  3

  120

  42

  20

  6

  16

  1

  Залік

  3

    

  шифр

  ОС магістр

  Форма навчання:   ЗАОЧНА

  Форма контролю

  Семестр

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин

   

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  РГР

  122

  Комп`ютерні науки (Управління проектами)

  3

  120

  20

  2

  6

  12

  1

  Залік

  4

   

  Мета викладання дисципліни. Підготовка магістерських кадрів для підтримки методології управління проектами та експлуатації систем проектного управління є важливим завданням організацій, яке дозволяє на базі сучасних стандартів управління ІТ-проектами забезпечити сталий розвиток організацій в умовах турбулентного конкурентного середовища. Важлива роль при цьому приділяється імплементації та використанню відповідних життєвих циклів в цілому в організаціях та в ІТ проектах зокрема.

  Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів організації та використання відповідних стандартів життєвих циклів створення інтегрованих інформаційних технологій. Вивчення основних понять та методології застосування життєвих циклів інформаційних систем, інформаційного опису об'єктів управління, знайомство та використання сучасних інформаційних технологій для побудови моделей процесу управління проектами інтегрованих інформаційних технологій є основним предметом цієї дисципліни.

   Завдання дисципліни. Надати слухачам знання з сучасних інформаційних систем, інформаційних технологій та методів управління проектами, пов’язаних безпосередньо з поставкою програмних продуктів. Навчити кваліфіковано і адекватно користуватися сучасними стандартами з розробки, впровадження та адаптації ІТ, методами управління такими комплексними завданнями, виконання яких пов’язане з великою долею ризику щодо поставки завершеного програмного рішення кінцевому користувачу. Привити навички аналізу та використання кращих світових практик управління ІТ проектами.

 • 1. ISO/IEC TS 24748-1:2016 Управління ЖЦ

  • 2. ISO/IEC TR 24748-3:2011 Застосування ЖЦ в ISO12207

   • 3. ISO/IEC/IEEE 15288:2015 процеси життєвих циклів систем

    • 4. Моделі ЖЦ ІТ. Водоспадна модель

     • 5. V-подібна модель

      • 6. Спіральна модель

       • 7. RAD модель

        • 8. Ітераційний та інкрементальний підходи

         • 9. Гнучкий підхід

          • 10. Вибір та адаптація моделі ЖЦ в проектній діяльності