Розділи

 • Загальне

  Дисципліна: Технологія зведення будівель і споруд 

  спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво”


  Лектори

  Осипов Олександр Федорович
  доктор технічних наук, професор
   
  Романушко Євген Григорович
  кандидат технічних наук, професор
   
  Чебанов Леонід Сергійович
  кандидат технічних наук, доцент
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Практичні

  Махиня Олександр Миколайович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Молодід Олександр Станіславович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Соловей Дмитро Анатолійович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Уманець Ірина Михайлівна 
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Шпакова Ганна Валентинівна 
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Шарапа Сергій Павлович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Чепурний Володимир Васильович
  старший викладач
   
  Малець Наталія Олексіївна
  асистент
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    


      Мета дисципліни – дати майбутнім інженерам-будівельникам спеціа­льні знання та практичні навички щодо технології зведення будинків і споруд промислового та цивільного призначення, підготовити студентів до самостійної роботи при аналізі і оцінки обґрунтувань, розробки та прийняття ефективних техноло­гіч­них рішень на основі здо­бутих теоретичних знань.

  Завдання дисципліни – підготовка майбутніх інженерів до самостій­ної висококваліфікованої практичної виробничої та проектно-конструкторсь­кої роботи, що полягає у прийнятті проектно-конструкторських, організацій­но-технологічних і контрольно-технічних рішень в області техно­логії та механізації будівельних процесів і виробництва при зведенні будівель та споруд на основі здобутих в університеті теоретич­них і при­кладних знань за багатьма науковими дисциплінами і напрямками.