Розділи

  • Робочі процеси землерийної техніки

    Дисципліна викладається для студентів спеціальності: 133 “Галузеве машинобудування”, 131 Прикладна механіка .

  • Модуль 1

  • Модуль 2