Розділи

 • Загальне

 • Модуль 1

  Дата створення кафедри і її історія: Кафедра фізики та електротехніки організована в 1938 році під керівництвом доцента Б.Н. Агаркова. З 1949 по 1965 роки об’єднану кафедру фізики та електротехніки очолювала доцент Г.А. Ушацька. З  1965 року кафедра фізики відокремилась в самостійну кафедру, яку очолювали: доцент К.Д. Хмелюк (1965-1976), професор В.М. Казанський (1976-1992), доцент В.І. Клапченко (з 1992 року і до сьогодні).


  • Склад кафедри фізики

   Клапченко Василь Іванович (нар. 1951) – кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри фізики (з 1992 року і до сьогодні).

   Азнаурян Ірина Олександрівна (1962 р.н.) – доцент кафедри фізики з 2006 року.

   Долгошей Володимир Борисович - (1977 р.) – кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики з 2007 року.

   Бурдейна Наталія Борисівна (нар. 1979) – канд. пед. наук, доцент кафедри фізики з 2002 року.

   Панова Олена Василівна – доцент, кандидат технічних наук з 2014р.

   Тарасевич Віталій Іванович (нар. 1957р) – кандидат тех. наук, доцент кафедри фізики з1998 року.

   Краснянський Григорій Юхимович (1951 р.) – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики з 1987 року.

   Дугінов Віталій Євгенович (1946 р.) – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики з 1991 року.

   Кузнецова Ірина Олександрівна (1972 р.н.) – асистент кафедри фізики з 2002 року.

   Григораш Юрій Іванович (1947 р.н.) – старший викладач кафедри фізики з 1978 року.

   Петруньок Тетяна Броніславівна (1979 р.н.) – асистент кафедри фізики з 2013 року.

   Бірук Яна Ігорівна -  асистент на кафедрі фізики з 2015 р.

   Григорчук Олександр Михайлович (1970 р.н.) - асисстент кафедри фізики з 2017 року.