Розділи

 • Загальне

  Загальні відомості про дисципліну

  Витяг з навчального плану 2020 - 2021 навчального року

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Семестр

  Лекції

  Практичні заняття

  Лабораторні заняття

  Самостійне опрацювання

  Підсумковий контроль

  Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)

   

  1

  36

  26

  28

  40

  залік

  2

  36

  16

  28

  45

  екзамен


   http://org2.knuba.edu.ua/mod/url/view.php?id=209

   http://org2.knuba.edu.ua/mod/resource/view.php?id=5344

  http://org2.knuba.edu.ua/mod/folder/view.php?id=32368

  • Модуль 1

   • Модуль 2

    • Модуль 3