Розділи

  • Загальна інформація

    Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
    ПНК 8 28 18 -71 екзамен


    Викладач: Старший викладач Гончаренко Тетяна Андріїна

  • Модуль 1 Дослідження операцій

  • Модуль 2 Комп’ютерна логіка

  • Модуль 3 Комп’ютерна арифметика