Розділи

 • Загальне

  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ПНК 3 12 18
  60 залік
  ПНК 4 12 14
  64 залік
 • Основи роботи в середовищі Microsoft Visual Studio

  • Використання додаткових можливостей та ООП в Microsoft Visual Studio