Розділи

 • Основне методичне забезпечення дисципліни

  "Системи комп'ютерного проектування"

 • Модуль1 (Комп’ютерне проектування роз’ємних з’єднань)

  Змістовий модуль 1. Характеристика систем комп’ютерного проектування.

  Тема 1. Вступ. Організація учбового процесу з дисципліни СКП. Історія розвитку систем комп’ютерного проектування. Ознайомлення з інтерфейсом програм. Навчальний план.

  Тема 2. Умовний рейтинг систем інженерного комп’ютерного проектування. Графічні примітиви.

   

  Змістовий модуль 2. Використання графічних комп’ютерних систем для проектування роз’ємних з’єднань.

  Тема 1. Основи визначення геометричних параметрів роз’ємних з’єднань. Основні команди систем комп’ютерного проектування..

  Тема 2. Підготовка технічної документації (згідно вимог ГОСТ ).

  Змістовий модуль 3 Основи підготовки специфікацій до складальних креслень з використанням комп’ютерних засобів.

  Тема 1. Основи підготовки специфікацій. Порядок створення технічної документації.

  Тема 2. Створення специфікацій та креслень з асоціативним зв’язком.

  Змістовий модуль 4. Оформлення та захист індивідуальної роботи №1.

  Тема 1. Оформлення та захист індивідуальної роботи №1

  • Модуль 2 (Створення параметричних графічних документів для кінематичного аналізу механізмів машин)

   Змістовий модуль 5. Основи створення параметричного документу.

   Тема 1. Вступ. Аналіз кінематичних схем механізмів.

   Тема 2. Створення параметризованих графічних об’єктів з асоціативними зв’язками. (Параметризація планів положень механізму).

    

   Змістовий модуль 6. Параметризація планів швидкостей та прискорень механізмів. Робота з видами.

   Змістовий модуль 7. Оформлення та захист індивідуальної роботи №2.

   Тема 1. Оформлення та захист індивідуальної роботи №2