Розділи

 • Основне методичне забезпечення дисципліни


 • Модуль 1. Основи проектування технологічних процесів механічної обробки та складання будівельних машин та машин будівельної індустрії

 • Модуль 2. Інструментально-технологічне забезпечення ТП механічної обробки та складання машин


  Змістовний модуль 1.  Розрахунок отримальних режимів   обробки та вибір необхідного технологічного обладнання

  Тема 8. Заготівки для деталей машин

  Тема 9.   Вибір необхідного технологічного обладнання

  Тема 10. Розрахунок отримальних режимів   обробки.

  Тема 11.  Інструментальні матеріали.

  Тема 12.  Контрольно-вимірювальнийінструмент.

  Тема 13. Технологічна документація.


  Змістовий модуль 2.   Проектування пристроїв

  Тема 14. Основи  проектування пристроїв для металоріжучих станків.

  Тема 15.  Методика  розрахунку сил затискання.

  Тема 16.  Точність та якість механічної обробки (точність   виготовлення деталей).


  • Модуль 3. Курсовий проект з дисципліни


   Змістовний модуль 1. Розрахункова складова проекту

   Тема 17. Проектування технологічного процесу виготовлення деталі.

   Тема 18. Проектування технологічного процесу складання вузла машини.

   Тема 19. Технологічні рішення та проектування відділення

   Тема 20. Проектування пристрою.


   Змістовний модуль 2. Графічна складова проекту.

   Тема 21. Карти ескізів механічної обробки деталі.               

   Тема 22. Складальне креслення вузла машини, робоче креслення деталі та схема складання вузла.

   Тема 23. Планування виробничої дільниці.

   Тема 24. Складальне креслення пристрою та його розрахункова схема.


   • Допоміжна література

   • Розділ для контролю знань