Розділи

 • ІТП,ОтаРЗ

  Інформаційні технології представлення, обробки та розпізнавання зображень


  Викладач: к.т.н., доцент Теренчук С.П.


  галузь знань
  12 «Інформаційні технології»

  спеціальність
  126 «Інформаційні системи і технології

  факультет
  Автоматизації і інформаційних технологій

  Розпізнавання образів відноситься до розділу інформатики, в якому розглядаються основи класифікації і і ідентифікації  предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій. 


  Склад дисципліни

  шифр

  ОР, магістр

  Форма навчання:                             денна

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  Роб

  126

  "Інформаційні системи і технології"

  1

  79

  60

  30

  30

   

   


  8

   

  Залік

  2