Модуль Найменування Опис
Матеріали для вивчення дисципліни Файл Робоча програма для денної форми навчання

Файл Конспект лекцій
Файл Практичний посібник
Файл Посібник 2003
Файл Конспект лекцій. Ряди_ТФКЗ
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. ТФКЗ
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. Ряди
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. Інтегральне числення.
Файл Варіант тестів
Файл Варіант тестів з ТЙ
Файл Робоча програма для денної скороченої форми навчання
Посилання URL Бібліотека КНУБА