Section Nom Description
Матеріали для вивчення дисципліни Fichier Робоча програма для денної форми навчання

Fichier Конспект лекцій
Fichier Практичний посібник
Fichier Посібник 2003
Fichier Конспект лекцій. Ряди_ТФКЗ
Fichier Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. ТФКЗ
Fichier Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. Ряди
Fichier Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. Інтегральне числення.
Fichier Варіант тестів
Fichier Варіант тестів з ТЙ
Fichier Робоча програма для денної скороченої форми навчання
Посилання URL Бібліотека КНУБА