Topic Name Description
Матеріали для вивчення дисципліни File Робоча програма для денної форми навчання

File Конспект лекцій
File Практичний посібник
File Посібник 2003
File Конспект лекцій. Ряди_ТФКЗ
File Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. ТФКЗ
File Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. Ряди
File Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. Інтегральне числення.
File Варіант тестів
File Варіант тестів з ТЙ
File Робоча програма для денної скороченої форми навчання
Посилання URL Бібліотека КНУБА