Модуль Найменування Опис
Матеріали для вивчення дисципліни Файл Робоча програма
Файл Практичний посібник 2018 р.
Файл Конспект лекцій. Ряди_ТФКЗ.2015р.
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. ТФКЗ.
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань "Інтегральне числення""
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань «Ряди»
Файл Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів. Математична статистика
Файл Варіант тестів
Файл Методичні вказівки до практичних занять «Лінійна алгебра і векторний аналіз»
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Файл Робоча програма для скороченої форми навчання
Папка Допоміжні матеріали 2019 (2 курс)
Файл Робоча програма для скороченої форми навчання
Посилання URL Бібліотека КНУБА