Модуль Найменування Опис
Папка 2. Електронний підручник

http://library.knuba.edu.ua/node/1

https://studfiles.net/preview/1645619/


Папка 3. Електронний навчальний посібник
Папка 4. Електронний конспект лекцій
1). для курсу "ФІЗИКА" розроблені електронні плакати №№ 1-75;
2). для курсу "Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування" розроблені презентації демонстраційних електронних лекції відповідних питань робочої програми.
Папка 6. Електронний словник (глосарій) з дисципліни
Папка 7. Електронний довідник
Папка 9. Компьютерні тести

Комп'ютерний тест (та варіанти відповідей) до кожного модуля, а також паперовий варіант тестування у повному обсязі знаходяться в ауд. 461 та 471 на кафедрі ФІЗИКИ  лабораторного корпусу КНУБА.

Папка 10. Перелік контрольних питань і завдань
Файл ЕКБ
Веб-сторінка Бібліотека КНУБА

http://library.knuba.edu.ua