Модуль Найменування Опис
Веб-сторінка Курс AutoCad

AutoCad

Папка тести

тестові завдання для перевірки засвоєння матеріалу студентами...

Файл закат
Файл Робоча програма Арх