Модуль Найменування Опис
Файл Робоча програма з Будівельної фізики
Файл Рекомендована література
URL посилання на сайт Нормативною літературою
URL Посилання на сайт з навчальною літературою
Архітектурна кліматологія та будівельна теплотехніка огороджувальних конструкцій будівель Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Файл Презентація до лекції
Файл Конспект лекції
Файл Презентація до лекції (частина 1)
Файл Презентація до лекції (частина 2)
URL Відеозапис лекції
URL Відеозапис лекції_(2020 p.)
Файл Конспект лекції


Файл Презентація до лекції
URL Відеозапис лекції 5.1
URL Відеозапис лекції 5.2
URL Відеозапис лекції (2020 p.)
Папка Матеріали до практичного заняття № 1"Розрахунок опору теплопередачі"
URL Відеозапис практичного заняття 1 (2020 р.)
Папка Матеріали до практичного заняття № 2 "Вологісний розрахунок огороджувальної конструкції"
URL Відеозапис практичного заняття 2 (2020 р.)
Файл Лекція 6. Енергетична сертифікація будівель. Принципи проектування енергоефективних будинків
Файл Лекція 6.1. Енергетична паспортизація та сертифікація будівель
URL Відеопрезентація до лекції 6.1
URL Відеозапис лекції (2020 p.)
URL матеріали до практичного заняття № 3
Папка Лабораторна робота _2020 р."Розрахунок опору теплопердчі за програмою THERM"
URL Відеозапис лабораторної роботи "Розрахунок за програмою THERM"_2020
URL завантажувальний файл THERM 7.5.13
Файл Зразок курсової роботи
Файл Завдання для арх 32а_2020
Файл Завдання для арх 32б_2020
Архітектурна світлотехніка Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції(2021 р.)
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Відеозапис лекції (2021 р.)
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Відеозапис лекції (2021 р.)
URL Відеозапис Практичного заняття № 1. "Видача завдання на курсову роботу. Розрахунок геометричних КПО"(2021 р.)
URL Відеозапис Практичного заняття № 2. "Розрахунок КПО"(2021 р.)
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 1
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 2
URL Відеозапис лекції (2021 р.)
Файл Конспект лекції
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Відеозапис лекції (2021 р.)
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 1
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 2
URL Практичне заняття № 3 "Розрахунок інсоляції"(2021 р.)
URL Відеозапис лекції
Файл Презентація до лекції
URL Практичне заняття № 3 "Розрахунок сонцезахисних пристроїв"
URL Практичне заняття № 4 "Розрахунок сонцезахисних пристроїв" (2021 р.)
URL Відеозапис лекції (2021 р.)
Файл Інструментарій для проєктування СЗУ
Папка Завдання для Арх 32а_2021
Папка Завдання для АРХ-32б_2021
Файл Зразок курсової роботи
Файл Зразок курсової роботи

Ця робота поступається попередній в оформлені (нажаль), але вона зроблена за вимогами нової редакції ДБН з природного освітлення, і в ній є розрахунок інсоляції за методом граничної поверхні. Крім того - вірний списо використаної літератури (хоча в тексті немає посілання на більшисть з цієї літератури). В цілому - відмінна робота!

Архітектурно-будівельна акустика Файл Конспект лекції. Частина 1
Файл Конспект лекції. Частина 2
URL Відеозапись лекції. Частина 1
URL Відеозапис лекції. Частина 2
URL Практичне заняття № 1. "Аналіз форми залів засобами геометричної акустики"
Файл Матеріал до практичного заняття № 1
URL Відеозапис практичного заняття 1 (2020 р.)
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2. "Попередній вибір акустичного опорядження залів"
URL Відеозапис практичного заняття 2 (2020 р.)
URL Відеозапис практичного заняття 3 (2020 р.)
URL Практичне заняття № 3. "Розрахунок реверберації та артикуляції в залах"
Файл Матеріали до практичного заняття 4
URL Відеозапис практичного заняття 4 (2020 р.)
Файл Конспект лекції (скороченний)
Файл Конспект лекції (відкриті театри)
URL Відеозапис лекції
Файл Конспект лекції
Файл Конспект лекціі
Файл Матеріали до практичного заняття
Файл Завдання для студентів арх-42а
Файл Завдання для студентів арх-42б
Файл Зразок (приклад) курсової роботи

Шановні студенти! 

Звернить увагу на те, що на сьогодні змінилися вимоги стосовно дослідження залів на погані відбиття. У цьому зразку зал досліджувався на виникнення луни (запізнювання відбитого звуку відносно прямого 17 м). Тепер треба досліджувати на запізнювання 8,5 м у залах мовних (аудиторії та кінотеатри) та 13,6 – у музичних (концертні зали). Це – дослідження на відбиття, що сильно запізнюються (не на луну).

І обов'язково треба зробити посилання на ДБН В.2.2-16_2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади, а хто проєктує аудиторії ще і на ДБН В.2.2-3_2018 Заклади освіти

Файл Екзаменаційні питання