Модуль Найменування Опис
Файл Робоча програма з Будівельної фізики
Файл Рекомендована література
URL посилання на сайт Нормативною літературою
URL Посилання на сайт з навчальною літературою
Архітектурна кліматологія та будівельна теплотехніка огороджувальних конструкцій будівель Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Файл Презентація до лекції
Файл Конспект лекції

(в 2019-2020 н.р. - це лекція 1)

Файл Презентація до лекції
URL Відеозапис лекції
Файл Конспект лекції

(в 2019-2020 н.р. - це лекція 2)

Файл Презентація до лекції
URL Відеозапис лекції 5.1
URL Відеозапис лекції 5.2
Папка Матеріали до практичного заняття № 1"Розрахунок опору теплопередачі"
Папка Матеріали до практичного заняття № 2 "Вологісний розрахунок огороджувальної конструкції"
Файл Лекція 6. Енергетична паспортизація та сертифікація будівель
URL Відеопрезентація до лекції 6.1
URL матеріали до практичного заняття № 3
Файл Зразок курсової роботи
Архітектурна світлотехніка Файл Конспект лекції
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 1
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 2
Файл Конспект лекції
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 1
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 2
URL Відеозапис лекції
Файл Презентація до лекції
URL Практичне заняття № 3 "Розрахунок сонцезахисних пристроїв"
Папка Завдання для Арх 32а_2019
Папка Завдання для АРХ-32б_2019
Файл Зразок курсової роботи
Архітектурно-будівельна акустика Файл Конспект лекції. Частина 1
Файл Конспект лекції. Частина 2
URL Відеозапись лекції. Частина 1
URL Відеозапис лекції. Частина 2
URL Практичне заняття № 1. "Аналіз форми залів засобами геометричної акустики"
Файл Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2. "Попередній вибір акустичного опорядження залів"
URL Практичне заняття № 3. "Розрахунок реверберації та артикуляції в залах"
Файл Конспект лекції (скороченний)
Файл Конспект лекції (відкриті театри)
URL Відеозапис лекції
Файл Конспект лекції
Файл Конспект лекціі
Файл Матеріали до практичного заняття
Файл Зразок курсової роботи
Файл Екзаменаційні питання