Тема Название Описание
Папка Методичні вказівки по курсу

У таку папку ви можете покласти файли, які студенти зможуть завантажити. Для цього натисніть зліва посилання "Редагувати параметри".

Гиперссылка Посилання

Цей ресурс дозволяє робити у вашому курсі посилання на зовнішні Інтернет-ресурси.

Тема 1 (Назва першого розділу чи модуля) Страница Зміст навчального курсу
Папка Програма курсу
Тема 2 Страница Розрахунково-графічні та індивідуальні завдання
Тема 3 Страница Методичне забезпечення дисципліни та рекомендована література
Гиперссылка Конспект лекцій
Тема 4 Файл Завдання до ректорської контрольної роботи