Section Nom Description
Dossier Методичні вказівки по курсу

У таку папку ви можете покласти файли, які студенти зможуть завантажити. Для цього натисніть зліва посилання "Редагувати параметри".

URL Посилання

Цей ресурс дозволяє робити у вашому курсі посилання на зовнішні Інтернет-ресурси.

Тема 1 (Назва першого розділу чи модуля) Page Зміст навчального курсу
Dossier Програма курсу
Section 2 Page Розрахунково-графічні та індивідуальні завдання
Section 3 Page Методичне забезпечення дисципліни та рекомендована література
URL Конспект лекцій
Section 4 Fichier Завдання до ректорської контрольної роботи