Тема Название Описание
Матеріали для вивчення дисципліни Файл Робоча програма
Файл Конспект лекцій
Файл Варіант тестів
Файл Конспект лекцій. Статистика якості.
Файл Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Статистика якості"
Файл Конспект лекцій. Математична статистика
Файл Конспект лекцій. Статистика.
Файл Методичні вказівки для виконання самостійних, індивідуальних і лабораторних робіт
Файл Практикум до лабораторних робіт, самостійного розв’язування задач та індивідуальних робіт
Файл Силабус
Посилання Гиперссылка Бібліотека КНУБА