Section Nom Description
Матеріали для вивчення дисципліни Fichier Робоча програма
Fichier Конспект лекцій
Fichier Варіант тестів
Fichier Конспект лекцій. Статистика якості.
Fichier Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Статистика якості"
Fichier Конспект лекцій. Математична статистика
Fichier Конспект лекцій. Статистика.
Fichier Методичні вказівки для виконання самостійних, індивідуальних і лабораторних робіт
Fichier Практикум до лабораторних робіт, самостійного розв’язування задач та індивідуальних робіт
Fichier Силабус
Посилання URL Бібліотека КНУБА