Модуль Найменування Опис
Папка Робочі навчальні плани
Папка Робоча програма з фізики на 2020-2021 н.р.
URL Навчальні посібники
Файл Навчальний посібник "Фізика в будівництві"
URL Тлумачний словник, глосарій та тести

Для відкриття цих ресурсів потрібно записатись на курс та отримати код доступу у викладача

Файл Список літератури
Папка Конспект лекцій
Файл Збірник задач для практичних занять
Веб-сторінка Правила оформлення задач з розрахунково-графічних робіт
Файл Титульна сторінка для оформлення розрахунково-графічних робіт
Папка Практичні заняття
Папка Умови задач для РГР

Для отримання умов перейдіть за посиланням:

http://org2.knuba.edu.ua/mod/folder/view.php?id=29052

Папка Таблиці завдань для РГР
Файл Лабораторний практикум