Модуль Найменування Опис
Матеріали для вивчення дисципліни Файл Навчальний посібник
Файл Конспект лекцій
Файл Методичні вказівки
Файл Робоча програма
Файл Варіант тестового завдання
Посилання URL Сторінка Державного комітету статистики України
URL Газета «Урядовий кур’єр»
URL сайт Американської спілки якості.
URL електронний підручник з методів статистичного забезпечення управління якістю консорціума Sematech/
URL сайт компанії, розробника програмного пакету статистичного аналізу даних Minitab