Модуль Найменування Опис
Матеріали для вивчення дисципліни Файл Навчальний посібник
Файл Конспект лекцій
Файл Методичні вказівки
Файл Робоча програма
Файл Варіант тестового завдання
Файл Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт
Посилання URL Сторінка Державного комітету статистики України
URL Газета «Урядовий кур’єр»
URL сайт Американської спілки якості.
URL електронний підручник з методів статистичного забезпечення управління якістю консорціума Sematech/
URL сайт компанії, розробника програмного пакету статистичного аналізу даних Minitab