Модуль Найменування Опис
Тема 1 (Назва першого розділу чи модуля) Веб-сторінка Визначення центру ваги перерізу

Визначення центру ваги складних перерізів

Файл Прості перерізи

Центри ваги простих перерізів

Папка Теоретичні відомості

Теоретична частина визначення центру ваги

URL Курс лекцій