Спецкурс з фізики для спеціальності "ГД". Викл. Григораш Ю.І.: Усі користувачі

Фільтри

Тема 1 Геометрична оптика та оптичні системи

Глосарій Глосарій Глосарій до теми 1

Форум Форум Питання-відповідь

Завдання Завдання Контрольна робота №1

Тема 2 Фотометрія

Глосарій Глосарій Глосарій до теми 2

Форум Форум Питання-відповідь

Завдання Завдання Контрольна робота №2