Метою викладання даної дисципліни є формування у студентів наукових та професійних знань та практичних навичок в області технічного сервісу машин і обладнання технологічних процесів і будівельних та дорожніх машин, технології технічного обслуговування, діагностування, ремонту машин та їх раціональної організації.
Завдання навчальної дисципліни
– вивчення технологічних і практичних основ технічного сервісу, технічного обслуговування, догляду та технічного діагностування будівельних машин.