Дисципліна викладається під час осіннього семестру 5-го курсу в XVII - XVIII чвертях для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 126 "Інформаційні системи і технології" (ІСТ)