Дисципліна "Адміністрування та супровід ІУСТ та Сп в будівництві" викладається для студентів спеціальності ІУСТ 4-го курсу в XIІI і XІV чвертях.