Дисципліна викладається у 3 семестрі для студентів спеціальностей ІТеП, ІУСТ, ПНК