Про кафедру

У 1963 році на факультеті АІТ була створена кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин, яка у 2001 році була перейменована на кафедру машин і обладнання технологічних процесів.
З часу її створення її очолювали: лауреат Державної премії СРСР, канд.техн.наук, доцент П.Г. Гребельник (1963-1968), канд. техн. наук, професор Ю.Ф. Чубук (1968-1988). На сьогодні кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко.
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр; спеціаліст, магістр.
Кваліфікація фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, будівельних,  дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Завідувач кафедри – Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ.

тел. (044)-241-55-48, кім. 603Б