Курс призначений для придбання студентами теоретичних знань з картографії та практичних навичок з картометричних, картоукладальних робіт. Він має на меті також навчити читати та розуміти картографічні твори, здійснити практичну роботу з туристичними картографічними матеріалами, навчити основ роботи з геоінформаційними системами, створювати туристичні карти вручну та з використанням ГІС.