В курсі вивчаються теоретичні основи загального землезнавства, дається розуміння загальних закономірностей будови, розвитку і функціонування географічної оболонки як цілісної системи.
Завдання курсу: сформувати у студентів цілісне уявлення про середовище існування людства у різних масштабах (від географічної оболонки до Всесвіту) та методологічні засади географічного пізнання.