В курсі розглядає відомості про основи матеріалознавства та металознавства. Розглядається теорія термічної обробки металів. Висвітлені технологічні властивості і проблеми використання основних конструкційних та експлуатаційних матеріалів.