Вища геодезія є однією з частин загальної геодезичної науки. До наукових задач, які вирішуються у вищій геодезії, належать визначення форми та розмірів фігури Землі, вивчення характеристик її зовнішнього гравітаційного поля, дослідження вертикальних та горизонтальних рухів земної кори, земних полюсів, визначення різниць рівнів морів та переміщення берегових ліній океанів і т.ін.