Прикладна теорія графів


доцент, к.фіз.-мат. н. О.М. Шутовський


Галузь знань:  12  “Інформаційні технології “

Спеціальність: 126  “Інформаційні системи і технології”  5

Спеціальність: 122  “Комп'ютерні науки”  

Спеціальність: 123  “Комп'ютерна інженерія”  

Спеціалізація:   “ Комп'ютерні  системи та мережі (КСМ) “

Спеціальність: 125  “Кібербезпека”

Спеціалізація:   “ Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) “ 

Факультет  автоматизації і  інформаційних технологій